Logotipas
atsiliepimai

Dėkojame Viduramžiai LT už pagamintas XIV a. II pusės – XV a. pr. ordino riterio šarvų, aprangos ir ginklų replikas, kurios papildys Klaipėdos pilies šiaurinės kurtinos naująją ekspoziciją, ir tikimės, kad džiugins lankytojus.