Bruņinieku cīņas

Bruņinieku cīņas – tās ir ne tikai spožas bruņas un krāšņi kostīmi, bet arī asinis stindzinošas kaujas ar īstiem triecieniem, lēkājošām dzirkstelēm un ielauztām bruņām. Mūsu izmantotie ieroči un bruņas nav butaforija – tās ir autentiskas XIV-XV gs. atradumu rekonstrukcijas.

Uzzini Cenu    Plašāka informācija

Mūsu klientu atsauksmes